Varför JA Aktiv häst?

JA står dels för mina initialer, Jill Andersson, och dels för ett stort JA!

Ett JA till ett samspel mellan hästen och människan, både när man är ryttare, och när man tar hand om hästen. Det handlar med andra ord om att både hästen och människan ska aktiveras och trivas - för bägges bästa.
Därför handlar våra ridlektioner om så mycket mer än att bara lära sig rida.
Varje ridpass börjar eller slutar med att eleverna själva hjälper till med sadling och skötsel av hästen.

För att både hästar och människor ska få ett så omväxlande arbete som möjligt, erbjuder vi flera olika aktiviteter kring hästarna, t.ex. westernridning, engelsk ridning, balans- och kroppskännedom för häst och ryttare, knatteridning, föräldrakurser, hästpsykologi/ledarskapsutubildning, körkurser, osv

Som du ser finns det mycket att lära sig - och ju mer man vet, desto mer inser man att det finns mer att lära.

Kontakta oss

JA Aktiv häst

Askesby högengårdar 15
42373 SÄVE

Jill Andersson 070-7502425
E-post: jill@aktivhast.se

Bankgiro: 5958-4987

Swish: 123-0240101

Org nr: 197103235144

innehar F-Skattsedel

Hitta hit:

Från Göteborgs centrum, E6/E20 söderifrån, Riksväg 40:
Kör E6 mot Oslo (norrut). Tag av vid Klarebergsmotet (Avfart nr 82), och följ skyltar mot Säve och City Airport. Efter att du har svängt vänster vid ST1-tappen, fortsätt ca 2 km och ta av höger mot Öxnäs (gul vägskylt).

Direkt när du har svängt av ser du en gård som ligger på vänster sida. Fortsätt förbi den gården. Tag strax därefter av på den första avtagsvägen till vänster (grusväg), märkt "Askesby Högengårdar" med en blåvit gatunamnsskylt.
Grusvägen delar sig ett antal gånger. Håll ALLTID vänster, så kommer du till vår gård - ett stort gult hus på höger sida.

Innan huset finns en parkeringsplats på höger sida. Använd den i första hand, och parkera rakt ner eller åt höger.
Om fullt, kör vidare och parkera på gårdsplanen (Här parkerar du åt höger eller vänster, v.v. blockera ej den stora porten.
Tänk på att parkera smart så att så många som möjligt får plats.

E20 österifrån:
Från E20, följ skyltar mot Hisingen tills du kommer på E6 genom Tingstadstunneln. Fortsätt på E6 mot Oslo tills du kommer till Klarebergsmotet (avfart nr 82), och fortsätt enligt beskrivningen ovan.

Från Kungälv (E6 Norrifrån):
Tag av vid Klarebergsmotet (där 110 blir 90, Avfart nr 82), och följ beskrivning ovan.